شورای امنیت برای بررسی آتش بس در غوطه شرقی تشکیل جلسه می دهد

نماینده کویت در شورای امنیت خبر داد؛ امروز پنجشنبه شورای امنیت برای بررسی آتش بس در غوطه شرقی تشکیل جلسه می دهد...

دیدگاه خود را بنویسید