شلیک بی امان پدافند سوریه به طرف موشک‌های اسراییلی + فیلم

شبکه های اجتماعی ویدیوی جدید از شلیک گسترده موشکهای پدافندی سوریه به طرف موشک‌های اسراییلی در جنوب دمشق و انهدام آن را منتشر نمودند....

1 دیدگاه به ثبت رسیده است رفتن به دیدگاه

  1. علیرضا ‌ /

    بسم رب الشهداوالصدیقین ؛حمدوستایش خدای عزوجل راوازنعمات بیشمارکه سرآمدآنرابعدازیکتا پرستی وخداشناسی،شناخت پیامبران وامامان امتتشان قرارداد،تاهرلحظه رابه تمنای وصل ازسرچشمه معرفت، جرعه ازدست حجت فرمان نوشیم تارفع این تشنگی راباسلام برخاتم پیامبران واهل نبوت بی مانندشان به شکرگزاری آموختن نماییم؛بنابراین دلیل جمیل، باسلام ودروودبرمحمدمصطفی(ص)وخاندان نبوت(ع)وتمنای اجابت برظهور حجت وصاحب الامرالهی که به عنایت پروردگاردرسلامتی وامنیت کامل تاهمیشه باشندوشادی ارواح شهداوسلامتی رهبرفرزانه انقلاب اسلامی ودیگرمردان الهی ازجمله سرداربزرگواروعزیزمان حاج قاسم سلیمانی که خداوندمتعال حافظ شماودیگربرادران حزب الهی باشدانشا…لطف بفرمایید نکته ای بودکه مایل باشیدعرض دارم.تقاضادارم به خاطر《خداوندداناوحسیب》این متن رابه سرداربزرگوارومحبوب وعزیزمان جناب آقای سلیمانی برسانید؛باتشکروجزای خیرانشا……حضورمحترم سردارمومن،باتقواوبافایمان حاج قاسم سلیمانی،عرض سلام،ادب وتشکرخالصانه دارم اگرخداقبول کند ؛ بزرگوارباتوجه به آیات شریفه خداوندصادق ومولای حکیم وصبوروبه استناداحادیث قدسی نکاتی چند،قابل عرض ولی مهم وحیاتی دارم،امیدوارم باتوکل به خداهمتی آنچنان که پسندخداوندواهل البیت(ع)باشدپیشه ورزیم تاسبب شادی مومنان باتقواگرددانشا…وآن اینکه شمابهترمیدانیدفراوان وموکددرقرآن حکیم به ایمان باتقوافرمان داده شده،تقواهم مانندایمان خالصش موردتاییداست ولاغیر؛و…واینکه آقاامیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع)میفرماینددرجامعه ای که امربه معروف ونهی ازمنکرتعطیل شده باشددعای آنهااجابت نمیشود؛تاهمینجاتامل بفرماییدبه حقیقت درکل سطح جامعه ایران اسلامی چنددرصدحجاب اسلامی رارعایت مینمایندوحاکم ومسوولین آن جامعه بعنوان مجری متعهد،خادم مخلص ودراصل یک مسلمان وفاداربه عهددرمحضرخداطبق فرامین الهی تاچه اندازه مردم رانسبت به تکلیفشان دردین اسلام آگاه وترسان وامیدواربه خداتربیت نموده اندتابدانندچگونه بایدسیرت وصورت حجاب که یکی ازارکان وملزومات تقوای الهیست رارعایت تاازهمین طریق الگوی یک جامعه اسلامی رابه دیگران معرفی نمایند.بزرگواراین حقیرهم میدانم باکمال ادب این ملت بزرگواروشهیدپرور،باغیرت و..هستندولی شمامیتوانیدملتی راکه لباسهای بدن نما باآرایش وزیورآلات آنچنانی که بعضی ازپسرانش مثل دختران پبعضی ازدخترانش مثل پسران خودراآراسته و…که دراحادیث آخرالزمانی آقا ومولایمان حضرت محمدمصطفی(ص)هم اینچنین ذکرشده؛به دیگران بعنوان جامعه اسلامی معرفی نمایید؟!؟یااگرشهدایمان بدانند که بعدازآنهادراین مدت حداقل پوشش ظاهری این مردم به چه صورت وکوتاهی مسوولین تاچه اندازه باعث شرم وخجالت هرحزب الهی میباشد،شده وطبق فرمایش بعضی ازمسولیین روحانی هیچکس هیچ اقدامی نمی کندواصلا ستادامربه معروف ونهی ازمنکردراین مملکت تعطیل شده،ازطرفی چه کسی مقابل آقاامام زمان ارواحنافداه(عج)میتواندسربلند کندازخجالت؟!؟واین مهم آنقدربه فراموشی سپرده شده که درصداوسیمای جمهوری … ایران مسوولی میگویدچه کسی میگویدمساله حجاب درجامعه درالویت قرارداردو…بزرگواراگرسری به حوادث یک ماه درکل سطح جامعه ایران بزنیم ووجدانی قضاوت کنیم میبینیم که وقتی فلان رییس جمهورروحانی دردهه قبل میگفت《ولی نعمت》ماهستندوخدارافراموش میکردواینکه درحال حاضراین رییس جمهورروحانی میگوید:مگرمردم رابه زورمیتوان بردبه بهشت یامگربه زورمیتوان به مردم گفت ماهواره نگاه نگنید،شمابگوییدسرداربزرگوارازتربیت شده اینگونه روحانیون میشودانتظارمردم خداشناس وباتقواوباحیاراداشت و…آقای سلیمانی باتمام آنچه که تابه حال آموخته ایدومیدانیدازمن بیسواد امادوستدارهم بدانیدبااین مهندسی فرهنگی و…دردکترین یاراهبردجمهوری اسلامی ایران نقطه ضعفهایی بوجودآمده که اگراقدامی حساب شده،سریع وفراگیردرقالب اقدامهای انقلابی درحال حاضرجامعه اسلامی ایران نشودبه مشکلات وخطرات بسیارسخت،پیچیده وجبران ناپذیری خدای نخواسته برمیخوریم که اگرچنین شودازهمه سخت ترکارسپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خواهدبودکه *《درواقع درزمان حاضریک نوعی بی میلی وبی اعتمادی وسردی نسبت به سپاه دریک سطح ظریف وکمرنگی دربعضی موارددرحال شکل گیری هست(هست)که دلایل مختلفی همانطورکه میدانیددارد》#وعموم ملت دعامیکنندازنسل رجایی هاوباهنرها و…به ریاست جمهوری برسدبه عنایت ویژه الهی؛درکل خلاصه عرض نمایم برای انتخابات ریاست جمهوری دوره بعدلطف بفرماییدعاجزانه تمنا داریم آقای عزیزمان خداقبول بفرمایدبرادرسلیمانی به خاطرخداوندمنان،به توجهات اهل بیت(ع) به خصوص آقاومولایمان صاحب الزمان حجت بن الحسن عسگری (عج)وبه خاطرامام شهداوشهدای عزیزمان تلاش کنیدیک کارگروه وسازه ای ازبرادارن مومن وباتقوای سپاهی تحصیلکرده به میان کارحساب شده وبابرنامه ریزی دقیق که هم ایران رابه اسلامیت راستین وایرانی رابه صدق عملکرداسلامی به تکامل برسانیدوبه جای ضربه زدن به دین واعتقادات مردم به تقویت هرچه افزونتراسلام ومسلمین همت گماریدانشا….باکمال ادب ومحبت خدامیداندکه وحدت،قوت وجلای حکومت اسلامی باخوشبینی حقیقی،واقع بینی باامیدوشکوفایی اسلام ومسلمین نیت قلبی وتمنای ماست امیداست که آنچه خداپسنددهمان شودانشا….باتشکرخالصانه علیرضا تباره یک بسیجی کمترین ازشهرری میدان معلم،مجتمع تجاری مسکونی سامان ورودی چهارم واحدهفدهم هستم…خداوندمتعال حافظ ویاورتان….

دیدگاه خود را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.