استقرار نیروهای آندوف در منطقه خلع سلاح شده میان سوریه و جولان اشغالی

نیروهای "آندوف" دوباره در منطقه خلع سلاح شده میان سوریه و جولان اشغالی مستقر شدند.

دیدگاه خود را بنویسید