جهاد سردار شهید قاسم سلیمانی جهاد بزرگی بود و خداوند نیز شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد. خوشا به‌حال حاج قاسم که به آرزویش رسید، حاج قاسم باید همین‌جور به شهادت می‌رسید. او شوق شهادت داشت و برای آن اشک می‌ریخت و داغدار رفقای شهیدش بود. slideshow ورود به سایت