آوارگی مردم عراق بحران در عراق حادثه در عراق اخبار گروهک تروریستی جیش العدل اخبار بین الملل تکفیریهای تروریست اخبار داغ اخبار روز

نمایی تلخ از آوارگی امروز مردم عراق (عکس)

ایران مطلب : تکفیریهای تروریست و جلاد چند روزی است مردم دو استان عراق را از خانه های خود رانده و بخش زیادی دیگر را به قتل رسانده اند. در سکوت عجیب ارگانهای حقوق بشری، سلامت مردم آواره شدیداً تهدید می شود.شاید بعد از جنایت تکفیریها، فاجعه انسانی دیگری ملت عراق را تهدید کند.مخصوصاً زنان، کودکان و سالخوردگانی که توان رویارویی با متوحشان تروریست را ندارند.


نمایی تلخ از آوارگی امروز مردم عراق

نمایی تلخ از آوارگی امروز مردم عراق

نمایی تلخ از آوارگی امروز مردم عراق

نمایی تلخ از آوارگی امروز مردم عراق

نمایی تلخ از آوارگی امروز مردم عراق

نمایی تلخ از آوارگی امروز مردم عراق

نمایی تلخ از آوارگی امروز مردم عراق
منبع : تابناک